Welzijnsschakel Integraal vzw

WELZIJNSSCHAKEL INTEGRAAL VZW

_ omschrijving

Welzijnsschakel Integraal bestaat uit mensen die, door hun vrijwillige inzet de solidariteit handen en voeten geven. De vrijwilligers ondersteunen anderstaligen en Belgische (kans)armen. Integratie wordt bevorderd. Volgende vormen van ondersteuning zijn mogelijk:

. huiswerk- en studiebegeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen

. jaarlijkse zomerschool voor anderstalige nieuwkomers tussen 6 en 18 jaar, van 1 tot 15 augustus

. ondersteuning Nederlands voor anderstalige volwassenen

. ontmoetingskansen voor anderstaligen en voor mensen met (kans)armoede

 

_ aanbod

- huiswerkschool en zomerschool

- ontmoetingsruimte

- interreligieuze dialoog

 

_ adres

Rozendal 5

8000 Brugge

t 050 67 55 80

integraal@telenet.be

www.integraal-brugge.be

Contactpersoon: Noëlla Lapon

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved